ජල සමිපත

ජලය යනු සියළුම ජීවීන්ගේ පැවැත්ම සදහා අත්‍යාවශ්‍ය පොදු රසායනික ද්‍රව්‍යයකි. සාමාන්‍ය භාවිතයේ දී ජලයේ අවශ්‍යවන අවස්ථාව වන්නේ ද්‍රව අවස්ථාවයි. නමුත් මෙය ඝන අවස්ථාවේ (අයිස්) හා වායු අවස්ථාවේ දී ද (ජල වාෂ්ප) දක්නට හැක.  මෙයින් වැඩිපුරම ප්‍රමාණයක් සාගරයේ හා  ජලාශවල ද , ජලයෙන් 1.6% ප්‍රමාණයක් පොළව යට ජලධර තුළ ද bopath0.001% ක ප්‍රමාණයක් වාෂ්ප , වලාකුළු ( වායුවේ ඝණ හා ද්‍රව ජල අණු එකිනෙකෙ තෙරපී සෑදෙන) සහ වර්ෂාව ලෙස වායුගෝලයේ ඇත. සමහර භූගත ජලය ජල ටැංකි , සතුන් හා ශාක , නිමි භාණ්ඩ , ආහාර ගබඩා වැනි ස්වාභාවික හා කෘතීම වස්තූන් තුළ පෘථිවි පෘෂ්ඨය ආසන්නයේ අන්තර්ගත වේ.

පෘෂ්ඨීය ජලයෙන් 97% ක්ම ලවණ සාගර තුළ ද 2.4% ක් ග්ලැසියර් හා ධ්‍රැව ප්‍රදේශවල අයිස් වැසුම් තුළ හා 0.6% ක් අනෙකුත් පොකුණු , විල් හා ගංගා තුළ අඩංගු වේ. වාෂ්පීකරණය , උත්ස්වේදනය (වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය) අව‍ක්ෂේපණය, සහ ගලා යාම (සාගරය දක්වා) යන චක්‍රයක ජලය සාමාන්‍යයෙන් ගමන් කරයි. මුහුද දක්වා ජලය ගලා යන සීඝ්‍රත‍ාවෙන්ම සුළග මගින් ජල වාෂ්ප ගොඩබිම මතුපිටින් රැගෙන යයි. ගොඩබිම මතුපිට වර්ෂයකට 107 Tt අවක්ෂේපණයකට උත්ස්වේදනය හා වාෂ්පීකරණය මගින් වර්ෂයකට 71 Tt ප්‍රමාණයක් දායක වේ. සමහර අවස්ථාවල දී ජීවීන්ට නැවුම් ජලය සපයමින් සමහර ජලය අයිස් වැසුම් ග්ලැසියර් , ජල ධර හා විල් පොකුණු තුළ විවිධ කාලයන් තුළ රැදවී ඇත. මිනිසාට හා අනෙකුත් ජීවීන්ට පිරිසිදු හා නැවුම් ජලය අත්‍යාවශ්‍යයනමුත් ලෝකයේ බොහෝ පෙදෙස්වල – විශේෂයෙන් දියුණු වන රටවල මෙම සැපයුම ඌනය. ජලය යනු රසායනික ද්‍රව්‍යය බොහොමයක හොද ද්‍රාවකයකි.  ජලය සිමිතයි. ජල සමිපත අප සුරකිමු4

මෙතරම් ප්‍රයෝජනවත්වූ ජලය අපට හැකි පමණින් රැකගැණීම හා අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතය අප කාගේත් සාමූහික මෙන්ම පෟද්ගලික වගකීමක් හා යුතුකමකි. අපට සුලුවෙන් මෙම ජලය සුරැකීම ඇරඹිය හැකියාව ඇත. එය මුලින්ම අප පවුලෙන් ආරම්භ කලහැක. පවුලෙන් සමාජය දක්වාද එසේ රට,ලෝකය, දක්වාද මෙය ව්‍යාප්ත කලහැක


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s