අප රටේ ජාතික පක්ෂියා වන වළිකුකුළා

වළිකුකුළා ලංකාවේ ජාතික පක්ෂියා ය. ලංකාවේ පහතරට වියළි

වනාන්තර පර්තරදේශ වන විල්පත්තු වන උයන, යාල, හෝර්ටන්තැන්න, ලාහුගල, කලුගල රක්ෂිත වනය, ගල්ඔය සිංහරාජ වනය, දොඹගස්කන්ද රක්ෂිත වනය හා කිතුල්ගල වැනි ජාතික වනෝද්යා,න හා රක්ෂිත වනයන්ට පමණක් අද මේ පක්ෂියා සීමා වී ඇත. මේ සතා ගම් කුකුළාට වඩා තරමක් කුඩා ය.

කළු සහ තද දුඹුරු පැහැති පිහාටු අතර දම් පැහැයෙන් ඔප වැටුණු පියාපත් ඇත. පෙඳය යට කොළ මිශරමේ කළු පැහැයක් දක්නට ලැබේ. පාද දෙකෙහිම තියුණු පොරකටුව බැගින් ද ඇත.

වළිකිකිළිය පරක්නමාණයෙන් වළිකුකුළාගෙන් අඩක් පමණ කුඩාය.

උගේ සිරුරේ පරක්නධාන පැහැය කළු පාටට හුරු දුඹුරු ය. වර්ණවත් බැවින් අඩු ය. කිකිළියගේ යටි බඩ පෙදෙස කළු දුඹුරු ලපවලින් යුක්ත වේ. පාද කහ පාට ය. පිලවුන් පණුවන් හා කෘමි සතුන් ආහාරයට ගනී. ඒ හැරුණ විට නිල්ලු ගසේ ඇට වළිකුකුළන්ගේ ඉතා හොඳ ආහාරයකි. වළි කුකුළා සටන් කිරීමට ඉතා කැමති සත්වයෙකි. බොහෝ විට සටන අවසන් වන්නේ එකෙකුගේ මරණයෙනි.

වළිකිකිළිය වර්ෂය පුරාම බිත්තර දමන නමුත් වැඩි වශයෙන් පෙබරවාරි සිට මැයි දක්වා කාලයේ බිත්තර දැමීම සිදු කෙරේ. වළිකුකුළාගේ ඇස් තියුණුය. ජන වහරේ කියවෙන පරිදි නිල් පළාකොළ හතක් විනිවිද පෙනෙන බව කියන්නේ මේ නිසා ය. මිනිසා විසින් වළිකුකුළන් දඩයම් කිරීම හා ඔවුන් ජීවත් වන වනගත පරපළ දේශ හෙළි පෙහෙළි කිරීමෙන් වර්තමානයේ වළිකුකුළන් වඳ වී යන තර්ජනයකට මුහුණ පා ඇත.

ලංකාවට පමණක් ආවේණික අප රටේ ජාතික පක්ෂියා ලෙස පිළි ගැනෙන මෙම පක්ෂියා රැක ගැනීමට ලාංකික අප කවුරුත් උත්සාහ ගත යුතුය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s