දියලුම ඇල්ල

උසින් මීටර් 171 වන දියලුම ඇල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවැනි උසම දිය ඇල්ල වේ.බදුල්ල දිස්ත්‍රීක්කයේ පිහිටා ඇති පූනාගල ඔයෙන් පෝෂණය වේ. අතීතයේදි දිය ගැලුම ඇල්ල,දිය හැලුම ඇල්ල යන නමි වලින්ද හදුන්වා ඇත.දියලුම ඇල්ලේ නිර්මාණය පිලිබද ජනප්‍රවාදයක් තිබේ.එක්තරා රජ කුමාරයෙක් පහත් යැයි සමිමත වු කුලයකට අයත් කුමාරිකාවක් විවාහ කර ගැනීමට තීරණය කලේය.එයට විරැද්ධ වූ වැසියෝ කුමාරයාත් කුමාරිකාවත් එම ප්‍රදේශයෙන් පලවා හැරීහ.ඔවුන් උඩරටට පලා යන අතරතුරේ වැල්පටක ආධාරයෙන් මෙම ගලෙන්ඉහලට නැගිමට උත්සාහ කර තිබේ.එහිදී වැල්පට ගල් අතර සිරවී කුමාරිය මිය ගොස් ඇත.කුමරියගේ මරණයෙන් දැඩි ලෙස ශෝකයට පත්වූ රජ කුමාරයාගේ දෙනෙත්වලින් ගලා ගිය කදුළු එකතුකර දෙවියන් විසින් මෙම දිය ඇල්ල නිර්මාණය කෙ‍රැණු බව කියවේ.මෙහි දිය දහර කුඩා ඔය ඔස්සේ කිරිදි ගගට ගලා යයි.පසු තිස්සමහාරාමය ආසන්නයේදි මුහුදට එක්වෙයි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s