රසගුණ පිරි පලතුරැ කිහිපයක්

ජමිබෝල

විද්‍යාත්මක නම- Citrus   Maxima
ඉංග්‍රීසි නම- Pummelo

පැගිරි කුලයට අයත් පලතුරකි.පැගිරි කුලයේ අනෙක් පලතුරැ වලට වඩා තරමක් විශාල ගෙඩි හට ගනී.මයි සිට අගෝස්තු දක්වා කාලය තුල ඵල හට ගනී.ජමිබෝල ආහාරයට ගැනීමෙන් ආහාර දිරවීම පහසු වේ.මළබද්ධය සමනය වේ.සමේ රෝග, හෘද නාළ ආශ්‍රිත රෝග,ඇදුම,දත්හා අස්ථි ආබාධවලටද ඖෂධයකි.

මැංගුස්

විද්‍යාත්මක නාමය – Garcinia Mangostana
ඉංග්‍රීසි නම – Mangosteen

ගෙවතු වගාවක් ලෙස ප්‍රවලිතව පවතින පලතුරකි.මැංගුස් සදහා විදේශ රටවලින්ද ඉතා හොද ඉල්ලුමක්ද පවතී.ඉදුණු විට පිටත දමි පැහැයක් ගනී.ඇතුලත සුදුපාට ඉතා රසවත් මද පිරී ඇත.
කළුතර ,කොළඹ ,ගමිපහ ,ගාල්ල ,කෑගල්ල ,මහනුවර සහ මාතලේ යන ප්‍රදේශ වල බහුලව වගා කෙරේ.මැංගුස් ගෙඩි ඵල දරන්නේ මැයි ,සැප්තැමිබර් යන මාසවලදීය.

නෙල්ලි

විද්‍යාත්මක නාමය – Phyllanthus Emblica
ඉංග්‍රීසි නම – Anola

ඖෂධීය වටිනාකමින් ඉහළ පලතුරකි.පැහුණු නෙල්ලි ගෙඩි හෝ නෙල්ලි යුෂ ආකාරයෙන් ආහාරයට ගත හැකිය.සමේ රෝග සදහා යෝග්‍ය වේ.හෘදනාළ, පිත ආශ්‍රිත රෝග සදහා සුදුසුය.තෙත් හා වියලි කලාපය තුල දක්නට ලැ‍බෙයි.

සීනි අනෝදා

විද්‍යාත්මක නාමය – Anona Squamosa
ඉංග්‍රීසි නම – Sugar Apple

අනෝදා පවුලට අයත් පලතුරකි.පලතුරක් හා රසවත් බීමක් ලෙසත් ආහාරයට ගත හැකිය.සාරවත් වගාවක් ලෙස ව්‍යාප්තව නැති අතරතෙත් හා අතරමැදි කලාප ආශ්‍රිතව දක්නට ලැබේ.අමු සීනි අනෝදා ගෙඩි ඖෂධීය වටිනාකමක් දක්වයි.ශරීරයේ ලේ විෂවීමි නිසා ඇතිවන තුවාල හෝ ගෙඩි ආදිය සමනය කිරීමටත් පාචනය රෝගයටත් ගුණදායක පලතුරකි.

අන්නාසි

අන්නාසි අප රටේ ජනප්‍රිය පලතුරකි. එමෙන්ම එහි වාණිජ වටිනාකම ද ඉහළ මට්‌ටමක පවතී. බ්‍රොඩිලියේසි කුලයට අයත් අන්නාසිවල උද්භිද නාමය වනුයේ අනානාස්‌ කොමොසස්‌ (Ananas Comosis) වේ. අන්නාසි සඳහා දේශීය වෙළෙඳපොළේත් විදේශ වෙළෙඳපොළේත් පවතින ඉල්ලුම නිසා බොහෝ දෙනෙක්‌ වගා කිරීමට කැමැත්තක්‌ දක්‌වති. දීර්ඝකාලීනව මේ බෝගය ඉඩම්වල වගා කිරීම හේතුකොටගෙන නිසරු වන පස නිතර පරීක්‌ෂා කළ යුතු ය. එවිට ඒකාකාර වගා ක්‌ෂේත්‍ර පවත්වාගත හැකි ය. මේ අනුව ආර්ථික ලාභයක්‌ උපදවා ගැනීම ඉහළ මට්‌ටමක පවත්වා ගැනීමට ශාකයේ වර්ධනයටත් අස්‌වැන්නේ ගුණාත්මය සඳහාත් අවශ්‍ය කරන පෝෂක ද්‍රව්‍ය ලබා දිය යුතු ය. අන්නාසි ඉතාමත්ම ගුණාත්මක පෝෂ්‍යදායි ආහාරයකි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s