පරිගණකය හා අනාගත ලෝකය.

අද  ලොව සෑම දෙනාගේම මුවඟ රැදුණු නාමයකි පරිගණකය. නැතහොත් කම්පියුටරය. එසේම ලොව සියලු තටයුතු වලට තැතුවම බැරි දෙයක් ලෙස  පරිගණකය පත්වි තිබේ. ගණන් සැදිමේදි සැම දෙනා භාවිතා කරණ කැල්කියුටරය පරිගණකයේ මුල්  අවධියයි.

අද පරිගණකයෙන් කරන කාර්යන් දෙස බලන විට  ඒවා කෙසේ කරන්නේදැයි ප්‍රශ්නයකි.  පාසලක කරන කාර්යන් දෙස බලන විට  සියලුම සිසු සිසුවියන්ගේ  තොරතුරු පරිගණකය  කුළ රැස්කර  තැබිය හැකිය. අවශ්‍ය ඕනෑම විටක එම තොරතුරු ක්ෂණිකව ලබාගත හැකිය.  අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය ගත් විට අද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  පරිගණකය භාවිතා කරන නිසා සියළු කටයුතු පහසු විඇත.  බැංකු කටයුතු හා මුඅදල් කටයුතු දන් පහසු වි ඇත්තේ පරිගණකය නිසාය.

පුවත්පත් මුද්‍රණයේදි එදා මහත් වෙහෙසක් දැරිමට සිදුවිය.  එසේම විශාල කාලයක්ද ගතවිය. නමුත් අද ඕනෑම තොරතුරක්  ක්ෂණිකව ජනතාව වෙත ලබාදිමට  පරිගණකය නිසා හැකිවි තිබේ.  අප රූපවාහිනිය නරඹන විට තිරයේ දිස්වන දර්ශන ගැන අපට පුදුම හිතේ.  එවැනි දර්ශන සියල්ලම සකසන්නේ  පරිගණකය මඟිනි.කාටුන් නරඹන විට චිත්‍රයට නගා  ඇති රූප ක්‍රියා කරන්නේ පරිගණකය මඟිනි. ඒ සියල්ල පරිගණකයට ඉතා සුලු දෙයකි.

ඒ අනුව ඉදිරියේදි පරිගණකය තුලින් අධ්‍යාපනය ලැබිමට දරුවන්ට  හැකිවනු ඇත. අපේ රටේ තාක්ෂණ දියණුව අඩු හෙයින්  තවමත් ඒ පහසුකම් අල්පය. එහෙත් ඇමරිකාව,ජපානය, චීනය වැනි රටවල  පරිගණකය සෑම නිවසකම සෑම ආයතනයකම ඇති සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත්වි  තිබේ.

One response to “පරිගණකය හා අනාගත ලෝකය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s