අසාධාරණය

අසාධාරණය හැම තැනකම පවතින දෙයක්.අසාධාරණය නිසා සුදුස්සාට සුදුසු තැන හිමි නොවීම වැනි ඉතා අවාසනාවන්ත තත්වයකට තත්වයකට සමාජෙ සිටින මිනිසුන්ට මුහුණ දීමට සිදුව තිබෙනවා.කවුරැන් අතරද  මේ අසාධාරණය තිබෙන්නේ? කවුරැන් අතරවත් නොව  මේ මිනිසා ලගමයි.ඒයට කදිම උදාහරණයක් ලෙස  අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ නමි කෙටි කතාවේ එන ළමයා චිත්‍ර ඇදීමට කෙතරමි දක්ෂ වුවත් දුප්පත් පොහොසත් යන් පන්ති පරතරය නිසා ඒම ලමයාට හිමිතැන නොලැබීම නිසා ඒ ලමයා මහත් පීඩාවට පත්වන ආකාරය ඒම කෙටි කතාවේන් මනාව චිත්‍රනය වෙනවා.
මෙම අසාධාරණය අපේ රටේත්  තියෙන දෙයක්.කවුරැන් අසාධාරණ වුවත් අපි නිතරම සාධාරණ විය යුතුය. ඒ වගේම මිනිසුන් තමන්ගේ වාසිය සදහා සදහා ඕනෑම අසාධාරණ වැඩක් කරාවී. ඒත් මිනිසුන් නොදැන හෝ දැන නොයෙකුත් ක්‍රියා සිදු කරන්න පුලුවන්.

ජීවිතය ජයගැනීම කියන්නේ  හැම  දෙයක්ම ඉවසා දරාන ඉදිරි අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීමයි.අපට  මේ වන විට කොතරමි අසාධාරණකමි සිදු වී ඇත්ද? එහෙත් අප ඒවාට කොරමි දුක් වී ඇත්ද? ඒහෙත් අප  අසාධාරණකමි නිසා දුක් වෙන්න හොද නෑ.අපි මිනිස්සු , මිනිස්සු කියන්නේ මනසින් උසස් අය.අපි මිනිසුන් වශයෙන්  සමාජය තේරැමි ගත යුතුය.සමාජය කරන හැම දෙයක්ම භාරගන්න කියලා මම කියන් නෑ. සමාජයේ හොද වැඩ කරන මිනිසුන් ඉන්නේ බොහෝම සුලු පිරිසක්.අපි ඒ අයව ආදර්ශයට ගෙන අපි මිනිසුන් වශයෙන් ධෛර්යෙන්  ජීවිතය නැමැති කන්ද තරණය කළ යුතුය.

One response to “අසාධාරණය

  1. Good.I too think we must not discourage by subjecting to injustice.But it is a human quality to face the challenges also.Rome was not built in a day they say.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s