ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරැමි ගන්න…..

ජීවිතයේ යථාර්තය තේරැමි ගැනීමට අප සමාජයේ  සමහර මිනිසුන් අසමත් ය. එසේ වීමට හේතුව මිනිසා සමාජය පිළිබද අවබෝධයක් නොමැති වීමයි. එසේම නිසි අධ්‍යාපනයක් නොලැබ සිටීමයි.
ඇත්තෙන්ම ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරැමි ගැනීම කියන්නේ ජීවිතය සැබැවින්ම තේරැමි ගැනීමයි. එසේම යථාර්තය තේරැමි ගැනීම කියන්නේ ජීවිතයේදි මුහුණ දී අති අභියෝග මුහුණ දීමට ඉඩ ඇති අභියෝග වැන්න ජය ගෙන ඒ වගේම ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකීමයි. එසේම ජීවිතය වටහා  ගන්න පුළුවන් නමි ජිවිතය යථාර්ථය තේරැමි ගත්තා කියලා  කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරැමි ගැනීමෙන් ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට පුළුවන්.
අප සමාජයේ සමහර මිනිසුන් සිතන්නේ ඔවුන් හැමදාම ජීවත් වනවා කියාය. එහෙත්  මිනිසා තේරැමි නොගත් දේවල් අප සමාජයේ කෙතරමි තීනවද? ඒ වගේම අප සමාජයේ මිනිසුන් කුමන ආකාරයේ අයද කියා තේරැමි ගත යුතුය.එවිට තම ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරැමි ගැනීමට වඩාත් පහසු වනු ඇත. සෑම දෙයක් දිහාම සුබවාදීව බලමින් ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරැමි ගන්න   හැකිතාක් උත්සාහ ගන්න ඕන.

සුබවාදී ඉසවිවක් වෙත

ලෝකයේ සමිපත් බහුලව උගතුන් බුද්ධිමතුන් සහ වෘත්තීය වේදීන්ගෙන් අනූන රටක් වන අපේ ශ්‍රී ලංකාව සෙසු රටවල් සමග සැසදීමේදී පසුගාමී අර්බුද වලට මැදිවී සිටිනුයේ ඇයි? එසේම අඩුම සමිපත් සහිත වැඩිම ස්වාභාවික විපත් සිදුවන රටවල් රැසක්ම ලෝකයේ වැඩිම ධනවත් සමෘද්ධිමත්  රටවල් ගොන්නට අයත්වී සිටීමට හේතුව කුමක්ද?

මේ ප්‍රශ්න දෙකටම ඇත්තේ එකම පිළිතුරකි.ඒ නිසා ඉලක්ක කරා මෙහෙයවන ආකාරයත් ආකල්ප සහ පුරැදුත් ඊට පදනමි වන බවයි. පුද්ගලයකුගේ සාර්ථකත්වය හෝ අසාර්ථකත්වයට හේතුව වනුයේ එම පුද්ගලයා ගේ සිත මෙහෙයවන ක්‍රමවේදය හා ආකල්ප මත පදනමි වූ පුරැදුය.එස්ම යමකුගේ කතුට හෝ දුක ජයග්‍රහනය හෝ පරාජය ධනවත්  බව හෝ දිළිදු බව විශිෂ්ටත්වය වැනි දේවල් වලට මූලික සාධක වන්නේ මෙයයි.මේ අයුරින් රටකද සෞභග්‍ය සදහා බලපාන්නේද මෙම සාධකයයි.එහෙයින් සාර්ථකත්වය සදහා මං පෙත් අප විසින් සාදා ගත යුතුය.