සුබවාදී ඉසවිවක් වෙත

ලෝකයේ සමිපත් බහුලව උගතුන් බුද්ධිමතුන් සහ වෘත්තීය වේදීන්ගෙන් අනූන රටක් වන අපේ ශ්‍රී ලංකාව සෙසු රටවල් සමග සැසදීමේදී පසුගාමී අර්බුද වලට මැදිවී සිටිනුයේ ඇයි? එසේම අඩුම සමිපත් සහිත වැඩිම ස්වාභාවික විපත් සිදුවන රටවල් රැසක්ම ලෝකයේ වැඩිම ධනවත් සමෘද්ධිමත්  රටවල් ගොන්නට අයත්වී සිටීමට හේතුව කුමක්ද?

මේ ප්‍රශ්න දෙකටම ඇත්තේ එකම පිළිතුරකි.ඒ නිසා ඉලක්ක කරා මෙහෙයවන ආකාරයත් ආකල්ප සහ පුරැදුත් ඊට පදනමි වන බවයි. පුද්ගලයකුගේ සාර්ථකත්වය හෝ අසාර්ථකත්වයට හේතුව වනුයේ එම පුද්ගලයා ගේ සිත මෙහෙයවන ක්‍රමවේදය හා ආකල්ප මත පදනමි වූ පුරැදුය.එස්ම යමකුගේ කතුට හෝ දුක ජයග්‍රහනය හෝ පරාජය ධනවත්  බව හෝ දිළිදු බව විශිෂ්ටත්වය වැනි දේවල් වලට මූලික සාධක වන්නේ මෙයයි.මේ අයුරින් රටකද සෞභග්‍ය සදහා බලපාන්නේද මෙම සාධකයයි.එහෙයින් සාර්ථකත්වය සදහා මං පෙත් අප විසින් සාදා ගත යුතුය.

One response to “සුබවාදී ඉසවිවක් වෙත

  1. ප්‍රධාන වශයෙන් ආකල්ප බලපානවා කියන එක නම් ඇත්ත. ජපානය එක් උදාහරණයක්. ඒ වගේම තමයි දේශපාලන නායකත්වයි.. ඔය දෙකම ඉතිං අපිට තියේද කියන එක තමයි ගැටලුව 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s