හැමදෙනාටම එක විදියට සලකන්න,අපි කවුරැත් මිනිස්සුනේ….

අන්න  එහා ගෙදරට කට්ට්යක් ඇව්ල්ලා……… ඊට අල්ලපු ගෙදර දුව කිවාය.එවිට ඇයගේ මව කිවිවා අනේ ඔයගොල්ලොත් හරි කට්ට්යක්නේ ගොඩේ අයනේ……….. ඇයි පමණක් අයට එහෙම සලකන්නේ. ගමේ ගොඩේ කවුරැහරි නගරේට ගියොත් ඔහොම තමයි සලකන්නේ.නගරේ අය හිතන්නේ එයාලා හරි අය කියලානේ.හැබැයි හැම දෙනාම එක වගේ නෙවෙයි. හොද ගති ගුණවලින් පිරැණු අයත් මේ සමාජයේ ඉන්නවා.

අපි හැමෝම මිනිස්සුනේ.ඇයි හැමෝටම එක විධ්යට සලකන්න නැත්තේ.මම කියන්නේ අපි වැඩිහිටියන්ට උගතුන්ට බුද්ධිමතුන්ට ගරැ කරන්න ඕන. ඒ වගේම  තමයි උගතා බුද්ධ්මතා කියලා අනිත් මිනිස්සු පාගා දමන්න හොද නෑ. ඒ වගේම රෝහලක් ගතහොත් මිනිසුන් බෙහෙත් ගන්න පෝලිම් ගැහිලා  බලන් ඉන්නවා.ඊට පසසේ එම වෛද්‍යවරයා දන්න හදුනන අයකු ආවොත් නැත්නමි උසස් නිළදාරියකු ආවොත් එයාට එවලේම බෙහෙත් ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා.අනේ ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට බෙහෙත් ගන්න වෙන්නේ ලොකු ලොක්කෝ බෙහෙත් අරගෙන ඉවර වුනාට පස්සේ තමයි. මම කියන්නේ නෑ  උසස් , බුද්ධිමතුන්ට අයට ඔවුන්ට  ඔවුන්ට  හිමි තැන ලබාදෙන්න එපා කියලා නොවේ. හරියට නමි ඒ අයත් ඒ පෝලිමේ ඉදලම තමයි බෙහෙත් ගන්න ඕන. අන්න ඒකට තමයි සමානාත්මතාව කියන්නේ .මේක නීතියක් නොවුණට පමණක් රටවල වර්තමාණයේදීද ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
අපි හැදෙනාම මිනිසුන් වශයෙන් හැමදෙනාම එක  විධියට සලක්න පුරැදු වෙන්න ඕන.  ඇත්තටම අපි ඒක කරනවා කොචිචර හොදයිද? ඒ වගේම ගරැ කරන්න ඕන කෙනාට අපි ගරැ කරන්න ඕන නේද? හැමදෙනාටම එක විදියට සලකන්න,අපි කවුරැත් මිනිස්සුනේ….