***අපේ ජීව්ත වෙනස් කළ පරිගණකය………..

සන්නිවේදන ක්‍රියාවලියේ ඉතා වැදගත් ආධාරකරැවකු වන පරිගණකය එන්න එන්න ම ජනප්‍රිය වෙමින් පවතිනවා. පරිගණකයද  ඉතා සීඝ්‍රයෙන් පරිණාමයට ලක්වෙලා තියෙනවා.අති විශාල වු ප්‍රබල පරිගණක  පද්ධති වල දත්ත ගබඩා කර තබාගෙන ඊට යා වුණු කුඩා පරිගණක රාශියකට දිවා රාත්‍රී මුළුල්ලේම අවශ්‍ය විට  තොරතුරැ  ලබා දීම  දැන් හැකියාව ලැබී තියෙනවා.
ඒ වගේ ම තමයි පරිගණකය අපේ වැඩ පහසු කරගන්න කොචිචර උදවි කරනවද?  අද කාලය වන විට පරිගණකය නැතුවම බෑ.ඒ වගේම තමයි පුස්තකාලයකින් හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් තොරතුරැ ලබාගන්නවාට වඩා පරිගණකය උපයෝගී කරගනිමින් අන්තර්ජාලයට  (Internet) පිවිසෙමින් තොරතුරැ ඉතා ඉක්මනට ලබාගන්න පුළුවන්. මුළු ලෝකෙම සිදුවන දේවල්  අන්තර්ජාලය හරහා නිවසේ දී වුනත් බැලීමට හැකිවීම කොතරමි අපූරැද? ඇත්තෙන්ම පරිගණක‍ය අපි නිවැරදිව හැසිරවිය යුතුය. විශේෂයෙන් ළමයින්ට නොගැලපෙන දේවල් .
මම නමි කියන්නේ  පරිගණකයෙන් තියෙන උපරිම ප්‍රයෝජනය නෙලාගෙන ගෙන අනවශ්‍ය දේවල් බැහැර කරන්න කියලා…………….

3 responses to “***අපේ ජීව්ත වෙනස් කළ පරිගණකය………..

  1. මම නමි කියන්නේ පරිගණකයෙන් තියෙන උපරිම ප්‍රයෝජනය නෙලාගෙන ගෙන අනවශ්‍ය දේවල් බැහැර කරන්න කියලා…………….//

    හ්ම් ඒකත් හොඳ අදහසක්….

  2. ඔබගේ අදහස් ඇත්තෙන්ම හරි, අපට අවශ්‍ය දේ ‍තෝරා බේරාගෙන පරිගනකය පාවිච්චි කළා නම් හරි…
    Good Luck with your Blog !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s