ලෝකය ගෝලාකාරයි..මිනිස්සු විවිධාකාරයි…………

ලෝකේ ගෝලාකාරයි කියලා ඔයාලා කවුරැත් දන්නවනේ.ඒක ඇත්ත. ඒත් ලෝකේ ගෝලාකාර වුනාට මිනිස්සු නමි විවිධාකාරයිනේ. අපිට කොචිචර මිනිස්සු   මේ සමාජ පද්ධතිය තුලදී මිනිස්සු මුණ ගැහෙනවා ඇත්ද? ඒත් හැමෝම එක වගේ නෑනේ.  එක එක අය එක එක විධියක්.පමණක් අය වැඩිහිටියෝ ,පමණක් අය ළමයි ,තවත් සමහරැ ආච්ච් අම්මලා සීයලා,තවත් අය විවිධ වෘත්තීන්වල නියලෙන ,ආදී වශයෙන් කියන්න බැරිතරමි.
ඇත්තටම මේ හැමදෙනාම හොද අයද? නෑ .සමහර  හොද අයත් අපට මුණගැහෙනවා.හැබැයි වැඩියෙන් හමුවෙන්වෙන්නේ  නරක අය. මට ඔයාලාට කියන්න දෙයත් තියෙනවා. මට මේ සමාජයේදී හොද පුද්ගලයෙක් මුණ ගැහුණා.ඒ අපෙ ඉස්කෝලෙට ආපු සර් කෙනෙක්. ඒ සර් තමයි අපිට කමිපියුටර් එක පාව්ච්ච් කරන හැටි කියලා දුන්නේ.ඒ වගේම තමයි සර්අපිට ඉංග්‍රීසි ව්ෂයත් උගන්නනවා. ඒ සර් i  තමයි අපි අද computer විෂය අතින් මේ තත්වයේ ඉන්නේ මේ තත්වයෙන් ඉන්නේ.ඇත්තටම අපේ සර් වගේ හොද අය මේ ලෝකේ ඉන්නවා. ‍ඒ වගේම මගේ අම්මා තාත්තායි. ඒ දෙන්නා තමයි අපිට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න උදවි කරන්නේ .ඒ වගේම උනන්දු කරන්නේ. අප පාසලේ අපිට අධ්‍යාපනය ලබාදෙන ගුරැවරැන් හින්දා නිසා තමයි මම  අධ්‍යාපනය අතින් මේ තත්වයේ ඉන්නේ.ඒ  අපේ සිතුව්ලි වලට හාත්පසින්ම වෙනස් අය. පුළුවන් නමි කියන්න බලන්න ඔයගොල්ලොන්ගේ සිතුම් පැතුම් තියෙන තව එක්කෙනෙක් ගැන…………….

3 responses to “ලෝකය ගෝලාකාරයි..මිනිස්සු විවිධාකාරයි…………

  1. නංගීගේ පරිඝනක ගුරුතුමා හරි වැදගත් දෙයක් කරලා තියෙන්නේ. හොඳින් ඉගෙන ගන්න.රටට වැඩදායක පුදගලයෙක් වන්න.

  2. මගේ අම්මයි තාත්තයි…….දෙන්නා…….

    අද මම මේතැන ඉන්නේ ඒදෙන්නා හින්දා……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s