දෙයක් කරන්න කළින් දෙපාරක් හිතුවොත් හොදයි………….

අපි අතීතයේ කරපු හැම දෙයක් ගැනම දෙපාරක් හිතුවද? ඒ නිසා වැඩ වරද්ද ගත්තු අවස්ථා කොචිචර ඇත්ද?ඒ වගේම සමාජයේදීත් කොච්චර අහන්න දකින්න ලැබෙනවද?ඇත්තටම අපි දෙයක් කරන්න කළින් දෙපාරක් නොවෙයි තුන්පාරක් හතර පාරක්වත් හිතන්න ඕනි.එතකොට තමයි ඕනෑම වැඩක් සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.   ඒ වගේම තමයි මේ දේ කළොත් මට මොකද වෙන්නේ? සාමාජයට මොකද වෙන්නේ? කියන දේ ගැන බුද්ධ්මත්ව හා සුභවාදීව හිතන්න ඕන. එතකොට තමයි හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්නේ.
අපි හැම දෙනාටම සිතීමේ ශක්තිය තියෙනවනේ.කලාතුරකින්තමයි එහෙම හිතීමේ ශක්තිය අඩු එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නේ.ඒත් මිනිස්සු   හිතන්නේ නැති එකනේ ප්‍රශ්නෙ.ඇත්තටම අද සමාජයේ මිනිස්සු හැම දෙයක් ගැනම සුභවාදීව හා බුද්ධිමත්ව හිතනවනම් මේ සමාජයේ ප්‍රශ්න නෑනේ.

*සිතන්න සිතන්න …..
*හැමදෙයක් ගැනම
*බුද්ධිමත්ව හා
*සුභවාදීව……..

4 responses to “දෙයක් කරන්න කළින් දෙපාරක් හිතුවොත් හොදයි………….

  1. නගා කියපු දේ 100% ඇත්ත
    වැඩට බහින්න කලින් දෙපාරක් නෙමෙයි දහ පාරක් හරි හිතන්න ඕන…..
    ඒත් නගා වැඩට බැස්සට පස්සේ වැඩේ ඉවර කරලා මිසක් පස්ස බලන්න හොඳ නැ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s