කරදර කරන යාළුවෝ (කතාවක්)

ඔන්න එක ඉස්කෝලෙක එක පන්තියක ළමයි ට්කක් හිට්යා හරිම දගකාරයි.ඒ අතරේ හිට්යා හරිම අහිංසක හොද ළමයෙකුත් . අනිත් අය නම් හරිම දගයි.පන්තියේ ගුරැවරයෙක් නැති වෙලාවට පුදුම ව්දිය‍ට දගකරනවා.ඒත් අර ළමයා නම් පොතක පතක වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා.ඒකට අර දග ළමයි කිසිම කමකට නැ.
ඔන්න දවසක්  පන්තියේ ට්චර් කෙනෙක් හිට්යෙ නැ.එදා අර ළමයා පොතක් කියවමින් හිට්යා.  අර දග  ළමයි ටික රොකට්ටු හදලා යවනවා. අර ළමයාගේ පොත් වලින් පිටු කඩ කඩ.ඔක්කොම රොකට්ටු යවන්නේත් ඒ ළමයා පාඩම් කරන දිහාවට. එයාට හරිම කරදරයක්.අනික එයාගේ පොතත් කඩනවා. එයාට හරයට දුක හිතුනා. එයාගේ යාළුවෝ මෙහෙම ක‍රනකොට.අනික  ගොඩාක්ම කේන්ති ගියා. ඉවසගන්න බැරි තැන ගිහිල්ලා ටීචර් කෙනෙකුට කිව්වා.ඊට පස්සේ දගකරපු හැම ළමයෙක්ම පන්තියේ දණ ගැස්සුවා.අර දග ළමයි ට්ක මේ ළමයා දිහා බල බල රැව්වා.හා පස්සේ බලාගන්නම් කියලත් කිව්වා. දැන්න අර ළමයාට ගොඩක් දුකයි. ඊට වැඩ්ය ගොඩාක්ම බයත් හිතුනා.මෙහෙම ව්නාඩ් පහක් ව්තර හිට්යා ටීචර් ඒ ළමයිට මෙහෙම කීවා.අදට සමාව දෙනවා. පස්සේ මෙහෙම දෙයක් කරලා අහු වුණොත් මම ප්‍රින්සිපල් ගාවට එක්කගෙන යනවා තේරැණාද? කියම්න් ටීචර් පන්තියෙන් එළියට ගියා. ඔන්න අර දග ළමයි ටික අර හොද ළමයා ළගට ඇවිත් රවලා බැලුවා.  මහ දුෂ්ට ළමයෙක් ඔයාට සෙල්ලම්කරන්න බැරිනම් පැත්තකට වෙලා ඉන්න අනුන්ගේ ඒවාට හොට දාන්නේ නැතුව කියමින් හොදටම බැන්නා. ඒ අතරේ තව ළම‍ෙයක් ඇවිල්ලා තල්ලු කෙරැවා .මෙයා තල්ලු කරලා දුවන්න හදනකොටම  ප්‍රින්සිපල්තුමා   එතනින් ගියා. මේ  වැඩේ එතුමා දැක්කා. අර ‍හොද ළමයාට ගොඩාක් තුවාලයි. අනේ පව්.ඊට පස්සේ ප්‍රින්සිපල් ගුරැතුමියකට කියලා මේ ළමයාට බෙහෙත් ටිකක් දැම්මා.ඊට පස්සේ අර ළමයා විස්තරේ කිව්වා.  ඉතින් ඊට පස්සේ ප්‍රින්නසිපල්තුමා ඒ පන්තියට ආවා.ළමයි හොදටම බයවෙලා .හීන් දාඩියත් දානවා.ඊට පස්සේ ප්‍රින්සිපල් ළමයිට තේරැමි කරලා දුන්නා විවේකි හැම වෙලාවකම යමකිසි ප්‍රතිළඵලයක් ඇති වැඩක කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ නම් මේ ළමයි ටීචර් කෙනෙක් නැති වෙලාවට පන්තියේමයි හිට්යේ.

අපි විවේකි හැම වෙලාවම ඵලදායි වැඩකට කාලය යොමු කරමු.එහෙම  නේද?

One response to “කරදර කරන යාළුවෝ (කතාවක්)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s