ජිවිතේ ජිවත් කරවන්නේ බලාපොරොත්තු………..

ජිවිතේ ජිවත් කරවන්නට එකට එකතු වන කුඩා දිය පාරවල් තමයි ජිවිතේ ජිවත් කරවන බලාපොරොත්තු.බලාපොරොත්තු නැති ජිවිතේ හරියට නියගෙන් ඉරිතලා පුපුරාගිය කාකාර්ශ පොළවේ වියලි ගිය වෘද්ධ ගසක් වගේ මේ ඟඟ ඉලක්කය කියන වර්ෂාවෙන් පිරිලා ඉතිරිලා යන්න පුලුවන්. ඉලක්ක වලින් ජිවය ලබපු ජිවිත හරියට මහවැස්සකින් පිරිලා ඉතිරිලා දෝරේ ගලන මහවැලි ඟඟ වගේ හරි පැහැදිලියි. පිරිසිදු වතුරෙන් පිරිලා ඉතිරිලා බලාපොරත්තු ඉලක්ක වලට එකතු කරගෙන ඒ ජිවිත වලින් කල්පාන්තරයක් ජිවිතය අස්වද්දන්න පුලුවන්. ඉඩෝරයක් ආවත් ඒ ජිවිත වේලිලා හිදිලා යන්නේ නෑ. ඒත් ජිවිතේ ලොකු ලොකු බලාපොරත්තු විතරක් පොදි බැදගෙන ජිවිතය කියන ගංගාව ගලාගෙන යන්න ඉඩදෙන්න බෑ. බලාපොරත්තු වලින් පමණක් පිරිලා ඉතිරිලා ගිය ජිවිත වල එක බලාපොරත්තුවක් කැඩුනාම දරාගන්න බෑ. පුංචි පුංචි මල් හරිම ලස්සනයි. සුවඳයි. බඹරු මී මැස්සො එන්නේ එහෙම මල්වලට ඒ පුංචි මල් පරවුනාම කාටවත් පේන්නේ නැහැ. දැනෙන්නේ නැහැ. ලොකු මලක් පර වුනාම කාටත් ඒක පෙනෙනවා. මාලිගාවක් හදන්න නම් එක එක ගඩොල තියලා බදාම තියලා හදන්න ඕන. ඒ මාලිගය අත්තිවාරමට දරාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ජීවිතයේ අත්තිවාරම තමයි ඉලක්ක. ඒ ඉලක්ක අත්තිවාරම පැහැදිළි වෙන්න ඕන. පුංචි පුංචි බලාපොරත්තු ඉලක්ක එක්ක එකතු කරලා හැදුවාම ඒ ජිවිත මාලිගය ශක්තිමත්ව ගොඩක් කල් තියේවි. ඒ මාලිගය කාටවත් කඩලා දාන්න ලේසි වන එකක් නැහැ. කුණාටුවකට වත් ලේසියෙන් පෙරලෙන එකක් නැහැ. ඒ ජිවිත හදවත් මාලිගාව අත්තිවාරම දරාගන්න පුළුවන් ඉලක්ක පුංචි බලාපොරත්තු එකතු කරලා හදන ජිවිතත් ඒ වගේ හරිම ශක්තිමත්. ඒ ජිවිත පෙරපා දාන්න හරි අමාරුයි. කඩා වැටෙන්නේ නැහැ. පුංචි නහරයක් තුවාල උනාම එතනින් එන්නේ පුංචි ලේ බින්දු නමුත් බල නහරයක් තුවාල උනාම සමහර විට මැරෙන්න උනත් පුළුවන් ජිවිතේ පුංචි බලාපොරත්තු බිදුනට ජීවිතේ දරාගන්න බැරිවෙන්නෙ නෑ. වීදුරුවක් බිදුනාම යලිත් හදන්න බෑ වගේ ලොකු බලාපොරත්තු බිදුනාමත් ජිවිතේ ගොඩක් පහලට වැටෙනවා. නමුත් අමාරුවෙන් හරි අපි ඒ වැටුණු ජිවිතේ ගොඩගන්න ඕනෑ. ඒ අලුතෙන් හදන ජිවිතේ ප්‍රතිබිම්භය තමයි පැහැදිළි ඉලක්කය. පැහැදිළි ඉලක්කය හරියට මුහුද වගෙයි. ගඟකින් ගලාගෙන යන හැම කුණු කසලක්ම මුහුදට යනවා. ඒත් ඒවා මුහුද භාර ගන්නේ නැහැ. ආපහු වෙරලට ගෙනත් දානවා. ජිවිතේ සාර්ථක වෙන්න වෙන්න ජිවිත මුහුදත් ඒ වගෙ තමන්ගෙ කුණු ඉවත් කරනවා. නෙළුම් කොලයට වැටෙන වතුර නෙළුම් කොළයේ රැදෙන් නෑ වගේ ලොතු බලාපොරත්තු වේලාවකට කැඩිලා යනවා. ඒත් ඒ නෙළුම් කොළය මාළුවන්ට මුතු කුඩයක් වගේ. ඉලක්කය හරියට මඩෙන් උඩට යන නෙළුම් මල වගේ. ඒ වගේ පුංචි බලාපොරොත්තු ඉලක්ක හමුවේ අපිට දුර ගමනක් යන්න තියෙනවා. ජිවිතයේ සැබැ පරිණත යථාර්තය හදුනා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නෙ එහෙම උනාම බලාපොරත්තු බිදුනට අපි සැලෙන්න ඕනි නැහැ. එහෙම උනාම අපි හැමදෙනාගේම අවසාන ජය කණුව අපිට තේරුම් ගන්න බැරිවෙන්නේ නැහැ.

One response to “ජිවිතේ ජිවත් කරවන්නේ බලාපොරොත්තු………..

  1. හ්ම්…ඉලක්ක,බලාපොරොත්තු,හීන ජීවිතයට නැතුවම බෑ…..ඒත් ඉලක්ක ලෝකයත් එක්ක වෙනස් වෙන බවත්….බලාපොරොත්තු බිඳවැටෙන බවත්….හීන වලින් අවදිවෙන බවත් හිතේ තබා ගත යුතුයි කියලයි මගේ නම් හැඟීම…..ජය..:D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s