ද්වේශය……….

කුඩා මීයෙක් දිනක් වනයේ තණකොළ අතර ඇවිදිමින් කල්පනාබර ව කල් ගෙවමින් උන්නේ ය. එවිට එක්වර ම වනය මැදින් හමා ගිය මහා සුළඟකින් බියට පත් මේ කුඩා සත්ත්වයා පඳුරක් මැදට රිංගා ගති.

මෙසේ සිටිනා විට එතැනට ගෝනෙක් පැමිණියේ ය. ගෝනා දැඩි කුසගින්නෙන් යුතු විය. ඔහු නොනවත්වා තණ උලාකමින් සිටිනා’තර තමා නොදැනුම්වත් ව ම ඒ තණ සමඟ මීයා ද ගිල දමා තිබිණි.

මෙයින් මීයා මහත් සේ  ද්වේශයට පත් විය. ඒකා ගෝනා ගේ කුස තුළ හිඳිමින් මෙසේ ගෝරණාඩු කරන්නට විය:

”මං නුඹේ බඩ කපාගෙන එළියට එනවා” මෙවිට ගෝනා මීයාට පින්සෙන්ඩු විය:

”නුඹ මගේ බඩ කපන්නට එපා. මගේ කටින් එළියට වරෙන්”

එහෙත් කුඩා මීයා ඊට නොකැමැති විය.

”බැහැ නුඹේ කට පිරිසුදු නෑ”

”එහෙනම් නහයෙන් එළියට වරෙන්”

”බැහැ. ” මීයා ගෝනා ගේ ඒ යෝජනාව ද පිළිගත්තේ නැත.

”එහෙනම් මගේ කන් සිදුරුවලින් එළියට වරෙන්. මා කපා මරා දමන්නට නම් එපා” ගෝනා ද දිගින් දිගට ම ඇවිටිලි කරන්නට විය.

”බැහැ. බැහැ. නුඹේ කන්වල කලාඳුරු පිරිලා. මගේ ඇඟ ජරා වේවි”

අවසානයේ දී ගෝනාට සිදුවූයේ නිහඬ වන්නට යි. මීයා ගෝනා ගේ කුස නො ව උගුරු දණ්ඩ ම කපා පිටතට පැමිණි විට ගෝනා තවදුරටත් මෙලොව ජීවත් ව සිටියේ නැත.

ද්වේශයෙන් මැඩී ගිය විට පළිගැනීමට ම මිස වෙනත් මඟකට සිතක් යොමු නොවන හැටි!

ද්වේශයේදී පළිගන්න එපා…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s