අපෙන් එය උදුරගෙන…………

ගොඩාක් කාලයකින් blog එකට ලියන්නත් බැරිවුනානේ.අද තමයි ඔන්න මට ඒකට අවස්ථාවක් ලැබුනේ.

ඒත් අද මම  blog එකට ලියන්නේ වෙනදා වගේ සතුටකින් නම් නෙවයි.ගොඩාක් දුකින්.මොකද  අපේ ලැබ් එක මේ කුරිරු සමාජය විසින් අපෙන් උදුරගෙන  දැන් මාස දෙකකටත් ලගයි.ඒකට තාම විසදුමක් ලැබුණේ නෑ.මේ සමාජය ඉදිරියට යන මිනිසුන්ට ඉදිරියට යන්න දෙන්නෙම නෑ.ඒ වගේම තමයි අපේ සර්..සර්ගේ ජීවිතය වගේ වෙලා තිබුන් මේ ලැබ් එක. සර් ගොඩක් මහන්සි උනා ‍මේ ලැබ් එක ගොඩ නගන්න. ඒත් මේ නපුරු සමාජය ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නෑ.සර් ගොඩක් කණගාටුවෙන් ඉන්නේ මේ හින්දා.ඒ වගේම අපිටත් ගොඩක් දුකයි.අපි ගොඩක් ආසාවෙන් වැඩ කල ලැබ් එක,අපි ගොඩක් ගරුකල ලැබ් එක,ඒත්… අපෙන්  එය උදුරගෙන. අනේ ඇත්තටම ඒක ඒක  සාධාරණද? ඇයි මේ අසාධාරණය නිතරම ලෝකයේ රජවෙන්න හදන්නේ.ඇයි ඇත්තට,සාධාරණයට,යුක්තියට තැනක් නැත්තේ.මිනිස්සු ගොඩක් දෙනා හිතන්නේ තමන් ගැන විතරයි.නමුත් හැමදෙනාම එහෙම නෑ. අපේ සර් වගේ ගොඩක් හොද මනුෂ්‍යයොත් ඉන්නවා.ඒ වගේම තමයි මේ විදියට ලැබ් එක වසා දැමීම ගැටලුවක්.ඇත්තටම ඇයි මේ දේවල් ගැන නිසි බලධාරින් හොයා බලන්නේ නැත්තේ. එසේ නිසි බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුවනතුර අපි හැමෝම විමසිල්ලෙන්…………..

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s